O konferenci


 

Konference je určena pro nejširší technickou veřejnost, především pro projektanty, kteří se zajímají o problematiku obalových konstrukcí staveb, šikmých i plochých střech, fasád, izolací suterénů i jiných stavebních konstrukcí, nových i starých. Do programu konference budou tradičně zahrnuty analýzy zdokumentovaných vad konstrukcí.

 

Formát odborné konference bude umožňovat sestavení programu podle osobních preferencí každého  účastníka. Ve dvou hlavních sálech poběží přednášky nosných témat konference v následujících blocích:

 

  • DEFEKTY STAVEB

  • NAVRHOVÁNÍ STAVEB

  • STAVEBNÍ FYZIKA

  • NOVÉ TRENDY VE STAVEBNICTVÍ


V dalších sálech budou probíhat navazující odborné přednášky, diskuze a workshopy. Mezi sály bude možné přecházet.

 

Odborníci vystupující na konferenci se zabývají stavbami v různé fázi výstavby, přinesou tak do uvedených bloků různý pohled na danou problematiku. Účastnit se budou odborníci z projekce, přípravy i kontroly staveb. Zajímavé také bude právnické okénko nebo zkušenosti z praxe soudních znalců.

Závěry z bloku defekty a navrhování staveb budou diskutovány se zúčastněnými odborníky na veřejné diskuzi.

 

Účastníci konference obdrží sborník přednášek v podobě zvláštního čísla časopisu DEKTIME.

 

 

GARANTI PROGRAMU KONFERENCE

 

kutnar

Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

autorizovaný a konzultační inženýr
znalec
ČVUT Praha, Fakulta architektury
Expertní a znalecká kancelář
IZOLACE & KONSTRUKCE STAVEB
autor norem a spoluautor revizí norem ČSN 73 3610,
ČSN 73 1901, ČSN 73 0600
předseda České hydroizolační společnosti

kane_lubos

Ing. Luboš Káně, Ph.D.

technický ředitel DEK a.s.
autorizovaný inženýr
znalec
spoluautor revizí norem ČSN 73 3610, ČSN 73 1901,
ČSN 73 0600
člen České hydroizolační společnosti

 

o_seminarich loga